[1]
O. KALINICHENKO and V. LESYUK, “ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY LEVEL OF UKRAINE”, Sci. innov., vol. 17, no. 6, pp. 3–12, Dec. 2021.