Smirnov, Oleksii, Anatoliy Narivskiy, Yevgen Smyrnov, Aleksei Verzilov, Anastasiia Semenko, and Maksym Goryuk. 2021. “Development of a Two-Chamber MHD Tundish for Metal Ca”. Science and Innovation 17 (4). Ukraine:19-24. https://doi.org/10.15407/scine17.04.019.