(1)
KALINICHENKO , O.; LESYUK, V. ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY LEVEL OF UKRAINE. Sci. innov. 2021, 17, 3-12.