(1)
Yakymchuk, R.; Shchipak, G.; Shchipak, V.; Matviets, V.; Matviets, N.; WOŚ, . H. BREEDING TRITICALE WITH HIGH PRODUCTIVITY AND IMPROVED GRAIN QUALITY. Sci. innov. 2022, 18, 113-126.