(1)
Kovtun, Y.; Glazunov, G.; Moiseenko, V.; Maznichenko, S.; Bondarenko, M.; Konotops`kyy, O.; Siusko, Y.; Tarasov, I.; Shapoval, A.; Lozin, O.; Korovin, V.; Kramsky, E.; Kozulia, M.; Baron, D.; Listopad, V.; Krasyuk, A. Development of Technology for Vacuum Surface Conditioning by RF Plasma Discharge Combined With DC Discharge. Sci. innov. 2021, 17, 33-43.