Prototype Equipment and Techniques for Obtaining Сavitation-Resistant Coatings To Be Applied fo Working Surfaces of Steam Turbine Blades Made of VT6 Titanium Alloy in Order to Replace Imported Counterparts

TitlePrototype Equipment and Techniques for Obtaining Сavitation-Resistant Coatings To Be Applied fo Working Surfaces of Steam Turbine Blades Made of VT6 Titanium Alloy in Order to Replace Imported Counterparts
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsBilous, VА, Voyevodin, VМ, Khoroshikh, VM, Nosov, GI, Marinin, VG, Leonov, SA, Ovcharenko, VD, Kovalenko, VI, Komar, AA, Kuprin, AS, Shpagina, LО
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine12.04.027
Volume12
Issue4
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination27-35
LanguageEnglish
Abstract
Prototype equipment and techniques for obtaining the cavitation-resistant coatings to be deposited on the working surfaces of steam turbine blades made of VT6 titanium alloy have been designed and manufactured. The selection and of composition and conditions of synthesis of optimal coating for hardening the blades have been justified. The parameters of coatings deposition on the blade model have been found, the trial deposition of coatings has been made. The VT6 titanium alloy samples with the preferred coatings have been tested under simulated operational conditions. The coatings have been deposited on the blade model of up to 130 cm long and up to 30 kg heavy. The rate of TiN-based coating deposition was  10 μm/h.
Keywordscavitation firmness, coatings, turbine blades, vacuum-arc method
References
1. Vereschaka A.S., Grigorjev S.N., Tabakov V.P. Metodologicheskie printsipy sozdaniya funkcionanyh pokryitiy novogo pokoleniya dlja primeneniya v instrumentalnom proizvodstve. Inzhenernyiy zhurnal. 2011, 12: 18-22 [in Russian].
2. Sue J.A. Development of arc evaporation of non-stoichiometric titanium nitride coatings. Surface and Coating technology. 1993, 61: 115-120.
3. Smyslov A.M., Dyblenko Iu.M., Smyslova M.K. Tekhnolohyia i oborudovanye dlia uprochnenyia bolshe razmernykh lopatok parovykh turbin iz tytanovykh splavov. In: Kharkovskaia nauchnaia assambleia, ICUTE-6. April 21-26, 2003, Kharkov [in Russian].
4. Mukhyn V.S., Smyslov A.M., Borovskoi S.M. Modyfytsyrovanye poverkhnosty detalei HTD po uslovyiam ekspluatatsyy. Moskva: Mashynostroenye, 1995 [in Russian].
5. Korotaev A.D., Moshkov V.Y., Ovchinnikov C.V., Pinjin Y.P., Savosttikov V.M., Tyumentsev A.N. Nanostrukturnye i nanocompozitnye sverhtverdye pokryitija. Fizicheskaja mezomekhanika. 2005, 8(5): 103-116 [in Russian].
6. Belous V.A., Vasiljev V.V., Goltvjanitsa S.K., Goltvjanitsa V.S., Zadneprovskiy Y.A., Kovalenko V.I., Kuprin A.S., Lomino N.S., Luchaninov A.A., Marinin V.G., Ovcharenko V.D., Reshetnjak E.N., Strelnitskiy V.E., Tolmatcheva G.N. Abrazivnaja i kavitatsionnaja stoikost TiN pokrytiy legirovanyh Al, Si, Y. Vestnik dvigatelestroenija. 2012, 1(26): 201-205 [in Ukrainian].
7. Belous V.A., Zadneprovskiy Y.A., Lomino N.S., Sobol O.V. Rol argona v gazovoy smesi s azotom pri poluchenii nitridnyih kondensatov sistemy Ti-Si-N v vakuumno-dugovyih protsessah osazhdeniya. Zhurnal tehnicheskoy fiziki. 2013, 83(7): 69-76 [in Ukrainian].
8. Kunchenko V.V., Andreev A.A. Karbonitridy titana, poluchennyie vakuumno-dugovyim osazhdeniem. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «FRP i RM». 2001, 79(2): 116-120 [in Ukrainian].
9. Roos J.R., Selis О.Z., Vancoille E., Veltrop H., Boelens S., Jugblut F., Ebberink J., Homberg H. Inter-relationship between processing coating properties and functional properties of steered arc physically vapour deposited (TiAl)N and (TiNb)N coatings. Thin Solid Films. 1990, 193/194: 547-556.
10. Aksenov I.I., Khoroshih V.M., Lomino N.S., Ovcharenko V.D., Zadneprovskiy Y.A. Transformation of axial vacuum arc plasma flows into radialstream and their use in coating deposition. IEEE Trans. on Plasma Science. 1999, 27(4): 1026-1029.
https://doi.org/10.1109/27.782275
11. Pfluger E., Schroer A., Voumard P., Donohue L., Munz W.-D. Influence of incorporation of Cr and Y on the Wear performance of TiAlN coatings at elevated temperatures. Surface and Coatings Technology. 1999, 115: 17-23.
https://doi.org/10.1016/S0257-8972(99)00059-6
12. Bertonceello R., Casagrande A., Casarin M., Glisenti A., Lanzoni E., Mirenghi I., Tondello E. TiN and Ti(C, N) film characterisation and its relationship to tribological behavior. Surface and Interface Analysis. 1992, 18: 525-531.
https://doi.org/10.1002/sia.740180712
13. Kovalenko V.I., Marinin V.G. Obladnannya dlya doslidzhennya erozyiyi pokryttiv pri mikroudarnomu diyanni. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «FRP i RM». 1998, 5: 83-85 [in Ukrainian].
14. Kovalenko V.I., Marinin V.G. Prochnost poverhnostnyih sloev tsirkonievyih splavov i vakuumno-dugovyih pokryitiy pri mikroudarnom vozdeystvii. Voprosy atomnoy nauki i tehniki, Ser. «Vakuum, chistye materialy, sverhprovodniki ». 2008, 1: 77-80 [in Ukrainian].
15. Heinke W., Matthews A., Berg G., Friedrich C., Broszeit E. Evaluation of PVD nitride coatings, using impact, scratch and Rockwell-C adhesion tests. Thin Solid Films. 1995, 270: 431-438.
https://doi.org/10.1016/0040-6090(95)06934-8
16. Parsons N.C. The development of large wetsteam turbines. Trans. North East Coast institutions of Engineers and shipbilders. 1972, 89: 31-42.