Prediction of Operational and Emergency States of Rocket Equipment Critical Systems Under Repeated Thermal and Power Load

TitlePrediction of Operational and Emergency States of Rocket Equipment Critical Systems Under Repeated Thermal and Power Load
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsShevchenko, Yu.N, Andrushko, NF, Babeshko, MYe., Banias, MV, Galishin, AZ, Dehtyarenko, PG, Savchenko, VG, Tonkonogenko, AM, Tormakhov, NN
Short TitleSci. innov.
DOI10.15407/scine11.05.017
Volume11
Issue5
SectionResearch and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination17-26
LanguageEnglish
Abstract

A mathematical model for studying the thermal elastic and plastic stress-strain state and the strength of the rocket equipment systems at restarts has been proposed using the heat conductivity equations and the constitutive equations of thermal plasticity for repeated elastic-plastic strains of isotropic materials along small-curvature trajectories, the strength and low-cyclic fatigue criteria, numerical methods for solving the boundary heat conductivity problems, as well as special software.

Keywordsand low-cyclic fatigue criteria., mathematical model, repeated load, strength criteria, structural element, thermo-elastic-plastic strain
References: 

1. Shevchenko Ju.N., Prohorenko I.V. Teorija uprugo plasticheskih obolochek pri neizotermicheskih processah nagruzhenija. v 5 t. Ju.N. Shevchenko, I.V. Prohorenko. Kyiv: Nauk. dumka, 1981. T.3: Teorija uprugoplasticheskih obolochek pri neizotermicheskih processah nagruzhenija [in Russian].
2. Shevchenko Ju.N., Savchenko V.G. Mehanika svjazannyh polej v jelementah konstrukcij. v 3 t. Ju.N. Shevchenko, V.G. Savchenko. Kyiv: Nauk. dumka, 1987. T.2. Termovjazkoplastichnost [in Russian].
3. Shevchenko Ju.N., Babeshko M.E., Terehov R.G. Termovjazkouprugoplasticheskie processy slozhnogo deformirovanija jelementov konstrukcij. Kyiv: Nauk. dumka, 1992 [in Russian].
4. Savchenko V.G., Shevchenko Ju.N. Prostranstvennye za dachi termovjazkoplastichnosti. Prikl. mehanika. 2000. 36(11): 3—38[in Russian].
5. Mehanika kompozitov. V 12-ti t. Pod obshh. red. A.N. Guzja. Ja.M. Grigorenko, Ju.N. Shevchenko, V.G. Savchenko i dr. Kyiv: A.S.K., 2002. T.11. Chislennye metody [in Russian].
6. Galishin A.Z., Steblyanko P.A., Shevchenko Yu.N. Thermal Stress-Strain State of Thin Laminated Shells of Revolution under Convective Heat Exchange with the Environment. Zbirnyk naukovyh prac’ Dniprodzerzhyns’kogo derzhavnogo tehnichnogo universytetu: (tehnichni nauky): tematychnyj vypusk «Matematychni problemy tehnichnoi’ mehanyky». Dniprodzerzhyns’k: DDTU, 2013. Vypusk 2(22): 3—8.
7. Galishin A.Z., Stebljanko P.A., Shevchenko Ju.N. Opredelenie nestacionarnyh temperaturnyh polej v tonkih sloistyh obolochkah vrashhenija pri osesimmetrichnom nagreve. Zb. nauk. prac’ Dnіprodzerzhins’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu: (tehnіchnі nauki). Tematichnij vipusk «Matematichnі problemi tehnіchnoї meha nі ki». Dnіprodzerzhins’k: DDTU, 2012. Vipusk 2(19): 3— 12[in Russian].
8. Shevchenko Ju.N., Savchenko V.G., Ishhenko D.A., Pavlychko V.M. Raschety i ispytanija na prochnost’. Metod i paket prikladnyh programm rascheta na JeVM nestacionarnoj teploprovodnosti i uprugoplasticheskogo naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija jelementov konstrukcij tipa tel vrashhenija pri osesimmetrichnyh silovyh i tep lovyh nagruzkah. Rekomendacii R54-284-90. Moskva: VNIINMASh Gosstandarta SSSR, 1990 [in Russian].
9. Shevchenko Ju.N., Babeshko M.E., Piskun V.V. i dr. Reshenie osesimmetrichnoj zadachi termoplastichnosti dlja tonkostennyh i tolstostennyh tel vrashhenija na ES JeVM. Kyiv: Nauk. dumka, 1980 [in Russian].
10. Shevchenko Ju.N., Babeshko M.E., Prohorenko I.V. Metodika reshenija osesimmetrichnoj zadachi termo vjazkoplastichnosti dlja tonkih sloistyh obolochek na ES JeVM. Kyiv: Nauk. dumka, 1981 [in Russian].
11. Basov K.A. ANSYS dlja konstruktorov. Moskva: DMK Press, 2009 [in Russian].
12. Lykov A.V. Teorija teploprovodnosti. Moskva: Vysshaja shkola. 1967 [in Russian].
13. Bauschinger J. Uber die Veranderung der Elastizitatsgrenze und der Festigkeit des Eisens und Stahls durch Strecken und Quetschen durch Erwarmen und Abkuhlen und durch oftmals wiederholte Beanspruchung. Mitteilung XV aus dem Mechanisch-Technischen Laboratorium, Munchen, 1886: 1—116 [in German].
14. Shevchenko Ju.N. Termoplastichnost’ pri peremennyh nagruzhenijah. Kyiv: Nauk. dumka, 1970 [in Russian].
15. Novozhilov V.V. Teorija tonkih obolochek. Leningrad: Sudpromgiz, 1962 [in Russian].
16. Grigorenko Ja.M., Vasilenko A.T. Teorija obolochek peremennoj zhestkosti. Kyiv: Nauk. dumka, 1981 [in Russian].
17. Shnejderovich R.M. Prochnost’ pri staticheskom i povtorno-staticheskom nagruzhenijah. Moskva: Mashinostroenie, 1968 [in Russian].
18. Sdobyrev V.P. Dlitel’naja prochnost’ splava JeI 437B pri slozhnom naprjazhennom sostojanii. Izv. AN SSSS, OTN, Mehanika i mashinostroenie. 1958, N4: 92—97 [in Russian].
19. Termoprochnost’ detalej mashin. I.A. Birger, B.F. Shorr, I.V. Dem’janushko i dr. Moskva: Mashinostroenie, 1975 [in Russian].
20. Dul’nev R.A., Kotov P. I. Termicheskaja ustalost’ metallov. Moskva: Mashinostroenie, 1980 [in Russian].
21. Vprovadzhennja novitnih metodiv prognozuvannja ekspluatacijnogo i granychnogo stanu vidpovidal’nyh system raketnoi’ tehniky pry povtornyh termosylovyh navantazhennjah: zvit pro NDR (zakl.) Instytut mehaniky NAN Ukrai’ny. ker. Ju.N. Shevchenko. vykon. : V.G Savchenko [ta in.]. Kyiv, 2014. N DR 0114U002670 [in Ukrainian].